Skoči do osrednje vsebine

Agromelioracija Gatina

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba agromelioracijskih del na komasacijskem območju Gatina (122 ha), ki je razdeljena na 2 fazi, kot sledi:

1. faza: dela, ki so predvidena po projektu PZI (vključena v PZI) in se sofinancirajo po odločbi:
- ureditev novih gramoziranih in negramoziranih poti (INP 1-15) v skupni dolžini ca. 5 km
- razgradnja obstoječih starih poti (RSP 1-7) v skupni dolžini ca. 1,5 km
- spreminjanje konfiguracije zemljišča-nasipanje rodovitne zemlje (NRZ 1-8) na površini ca. 0,5 ha
- izravnava zemljišča (IZ) na površini 80 m2
- krčenje zarasti (9930 m2)
- izvedba prepustov na 9 lokacijah (skupno 9 cevnih prepustov) na melioracijskih jarkih in poteh;

2. faza: dodatna dela po izvedeni komasaciji (novi razdelitvi zemljišč), ki niso vključena v PZI in se ne sofinancirajo po odločbi:
- ureditev 5 poti v skupni dolžini 872 m (PD-1, PD-2, PD-3, PS-2 in PS-6), od tega na dolžini 155 m ruvanje in odstranitev štorov, strojna izravnava terena in strojna utrditev trase (PD-3), na d

Več na portalu javnih naročil