Skoči do osrednje vsebine

Vojmir Urlep   nt za splet

rojen 18. 10. 1956

Mag. Vojmir Urlep je izobraževanje uspešno zaključil s pridobljenima znanstvenima nazivoma magister farmacije ter magister poslovodenja in organizacije MBA (Masters in Business Administration). Med poklicno potjo je obsežno in raznovrstno znanje nadgrajeval tudi v tujini, kjer se je dodatno izobraževal na najuglednejših svetovnih poslovnih šolah. 

Od lanskega leta upokojeni gospodarstvenik izjemno pozna delovanje trga. Obsežne delovne izkušnje ima tako na operativni kot vodstveni ravni. Svoje delo na področju prodaje je namreč uspešno nadaljeval kot predsednik ali član v različnih vodstvenih organih. Skoraj dvajset let je služboval na najvišjem položaju predsednika uprave dveh zelo uspešnih slovenskih gospodarskih družb – Kemofarmacije, d. d., in Leka, d. d. 

Uspešno je sodeloval in še vedno aktivno sodeluje v organih upravljanja in nadzora, bil je član upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan", član skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, član prvega nadzornega odbora Petrola, d. d., ter član različnih evropskih združenj na področjih, na katerih je deloval med kariero. Trenutno je predsednik nadzornega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, član upravnega odbora Univerze v Ljubljani in član častnega razsodišča Združenja Manager. 

Že dve desetletji sodeluje tudi kot gostujoči predavatelj za področje trženja in menedžmenta na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. 

Iskalnik