Skoči do osrednje vsebine

Mag. Nataša Dolenc je leta 2000 diplomirala na Fakulteti za družbene vede na programu politologija, smer obramboslovje, leta 2005 pa magistrirala na isti fakulteti na programu Menedžment neprofitnih organizacij.

Od leta 2000 je opravljala različne naloge v Ministrstvu za obrambo, povezane predvsem z mednarodnim sodelovanjem na obrambnem področju. Pri tem je med drugim sodelovala pri spremljanju dinamike in politično-varnostne situacije na kriznih območjih, kjer Republika Slovenija sodeluje z obrambnimi zmogljvostmi; pripravi ocen, analiz in predlogov v podporo procesom strateškega odločanja na obrambnem področju; sooblikovanju politik na področju Skupne varnostne in obrambne politike EU ter pri aktivnostih Nata; usklajevanju gradiv v podporo strateškemu odločanju vodstva ministrstva in Vlade Republike Slovenije na obrambnopolitičnem področju ter razpravam v pristojnih odborih Državnega zbora Republike Slovenije. V zadnjem obdobju je bila povezana predvsem s koordinacijo in vodenjem priprave različnih strateških dokumentov, poročil in podlag za odločitve s področja obrambne politike v zvezi s sodelovanjem Slovenske vojske in civilnih strokovnjakov na obrambnem področju v mednarodnih operacijah in na misijah ter usklajevanjem z različnimi deležniki na nacionalni in mednarodni ravni.

 Pred imenovanjem za vršilko dolžnosti direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov je v Direktoratu za obrambno politiko opravljala dolžnost vodje Sektorja za mednarodne operacije in misije.

Leta 2015 je sodelovala v vojaški operaciji Nata KFOR na Kosovu kot posebna politična svetovalka poveljniku KFOR. Je prejemnica medalje ministra za obrambo za odlične delovne dosežke, priznanja za priprave na predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU in medalje Nata za operacije izven 5. člena Severnoatlantske pogodbe.

Vlada Republike Slovenije je z dnem 8. 3. 2019 imenovala mag. Natašo Dolenc za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov za dobo petih let, in sicer od 8. 3. 2019 do najdlje 7. 3. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Iskalnik