Skoči do osrednje vsebine

Natalija Kovač Jereb

Kovac jereb

Natalija Kovač Jereb, rojena 13. 10. 1967, je po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Prihaja iz Idrije in je mama odraslega sina. Na Finančni upravi Republike Slovenije je bila zaposlena kot višja finančna inšpektorica. V zadnjih letih je delala predvsem na institutu ocene davčne osnove, prijavi premoženja in obdavčitvi nepojasnjenih virov. Sodelovala je v postopkih finančne preiskave po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

Po končanem študiju je bila zaposlena v podjetjih Mercator, d. d., v Idriji in Kompas Hertz, d. o. o., leta 1992 pa se je zaposlila na Občini Idrija. Po končanem pripravništvu je 28. 10. 1992 na Ministrstvu za pravosodje in upravo opravila posebni del strokovnega izpita s področja financ in davčne dejavnosti, podpodročje uprava za javne prihodke. Od leta 1996 je bila zaposlena kot davčna inšpektorica. Leta 1999 je na Ministrstvu za finance opravila posebni strokovni izpit za davčnega inšpektorja. Opravljen ima preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VII. stopnjo izobrazbe. Poleg navedenega se je redno udeleževala izobraževanj na Upravni akademiji, Ekonomski fakulteti CISEF, pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter drugih izobraževanj s področja obdavčitve fizičnih in pravnih oseb. Septembra 2018 jo je vlada imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve, oktobra 2018 pa za državno sekretarko na Ministrstvu za finance.

Iskalnik