Skoči do osrednje vsebine

dr. Miro Cerar

Dr. Miro Cerar je rojen 25. avgusta 1963 v Ljubljani.

Dr. Miro Cerar je bil 25. avgusta 2014 v Državnem zboru izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije. Do tega leta ni bil član nobene politične stranke in se ni aktivno udejstvoval v politiki. Leta 2013 je zavrnil javno ponudbo večinske parlamentarne koalicije, da bi z njeno podporo prevzel funkcijo predsednika vlade, saj je ocenil, da tedanje parlamentarne stranke niso omogočale nujnih predpostavk za izhod iz družbene krize. Dobro leto kasneje se je zato s skupino somišljenikov odločil za ustanovitev povsem nove politične stranke za udeležbo na predčasnih parlamentarnih volitvah. Stranka Mira Cerarja (SMC) je bila ustanovljena 2. junija 2014 in je pod vodstvom dr. Cerarja 13. julija 2014 dosegla zgodovinsko zmago, saj je osvojila 36 poslanskih sedežev (od 90), kar je največje število sedežev med vsemi strankami doslej. 7. marca 2015 se je na svojem prvem rednem kongresu stranka preimenovala v Stranko modernega centra (SMC).

Pred vstopom v politiko je bil dr. Miro Cerar redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval teorijo in filozofijo prava, primerjalno pravo ter etiko pravniških poklicev. Kot najmlajši med pravnimi strokovnjaki je v letih 1990 in 1991 sodeloval pri pisanju Ustave Republike Slovenije ter drugih ustavnih osamosvojitvenih aktov. Zatem je kot zunanji svetovalec Državnemu zboru več kot dvajset let svetoval pri ustavnopravnih in drugih pravnih vprašanjih, občasno pa je svetoval tudi ministrstvom, odvetniškim pisarnam, zavodom, zbornicam in drugim institucijam. Kot Fulbrightov štipendist je v letu 2008 poučeval primerjalno ustavno pravo na Golden Gate University Law School v San Franciscu ter se študijsko izpopolnjeval na University of California School of Law v Berkeleyju. Od decembra 2010 do junija 2012 je bil predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije, pred tem pa leto in pol njegov podpredsednik. V letih 2000 do 2014 je bil trinajstkrat izbran v skupino desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov, v letih 2011 do 2014 pa je bil štirikrat izbran tudi za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka.

Dr. Cerar je avtor in soavtor številnih domačih in tujih strokovnih knjig in člankov. S svojimi poljudnimi kolumnami in številnimi javnimi nastopi se je uvrstil tudi v krog slovenskih javnomnenjskih voditeljev. Zlasti v zadnjih, kriznih letih si je ustvaril avtoriteto kritičnega javnega misleca, ko je opozarjal na pomen zanemarjenih družbenih vrednot, na kulturo strpnosti in dialoga ter na potrebo po dvigu politične in pravne kulture. V poljudnih knjigah Pravnikov mozaik (2007), Pamet v krizi (2010) in Slovenci na popravnem izpitu (2013) esejistično razmišlja o etiki, politiki, pravu, šolstvu, duhovnosti ter o drugih aktualnih družbenih in humanističnih temah. Leta 2010 je prejel posebno priznanje za izvirno knjigo Kako sem otrokom razložil demokracijo.

Na predlog dr. Cerarja je Državni zbor 18. septembra 2014 potrdil njegovo ministrsko listo in še isti dan je 12. slovenska vlada pričela z delom. Funkcijo predsednika vlade je opravljal do izvolitve 13. Vlade Republike Slovenije, 13. septembra 2018. 14. septembra 2018 je v okviru nove vlade prevzel funkcijo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Iskalnik