Skoči do osrednje vsebine

Kristina Plavšak Krajnc

Kristina Plavsak Krajnc

Avtor: UKOM

Kristina Plavšak Krajnc je rojena 22. marca 1971 v Ljubljani. Leta 1994 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani iz novinarstva. Leta 1995 je magistrirala iz mednarodnih odnosov na Central European University, Department for European studies v Pragi v Češki republiki. Leta 1996 je magistrirala iz mednarodnih odnosov na School of Public and International Affairs na Columbia University v New Yorku v ZDA.

V obdobju od 1996 do 2000 je bila svetovalka predsednika vlade za odnose z javnostmi. Aktivna je bila tudi pri pripravah in izvedbi komunikacijske kampanje za vključitev Slovenije v Evropsko unijo »Slovenija. Doma v Evropi«.

Od 2000 do 2004 je bila asistentka in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede (področje mednarodnega komuniciranja in javne diplomacije) ter pomočnica urednika revije Journal of international relations and development (2001-2005).

V obdobju od 2004 do 2011 je delovala kot zunanja strokovnjakinja v različnih UNDP in EU financiranih projektih za krepitev nevladnega sektorja, vzpostavljanja civilnodružbenih mrež in njihovo krepitev prek komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti. Aktivna je bila zlasti na področju humanitarne pomoči in mednarodnega razvojnega sodelovanja (sodelovanje s slovensko razvojno platformo SLOGA in z UNICEF Slovenija).

Od januarja 2006 do decembra 2007 je bila svetovalka predsednika republike za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Imela je vlogo koordinatorke humanitarne akcije »Svet za Darfur« in projekta spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja med mladimi in prostovoljskega dela za starejše »Sadeži družbe«.

Kot direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji (od januarja 2008 do decembra 2010) je vodila kampanje in komunikacijske aktivnosti Sveta Evrope in aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi programa predsedovanja Republike Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope. Od januarja 2010 do junija 2011 je bila vodja EU financiranega projekta za promocijo otrokovih pravic in izboljšanje izobraževalnih praks na to temo »Evropa za otroke – Evropa z otroki«.

Marca 2011 se je zaposlila na Ministrstvu za kulturo. Do decembra 2011 je opravljala delo v Kabinetu ministra za kulturo, kjer je imela posebne naloge na področju varstva človekovih pravic (priprava podlag za ustanovitev Sveta za vprašanja pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, predsednica strokovne komisije za izbor kulturnih projektov ranljivih skupin iz Evropskega socialnega sklada). Od decembra 2011 do junija 2013 in od januarja 2014 do avgusta 2015 je delala v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, kjer je bila odgovorna za multilateralno in bilateralno sodelovanje na področju kulture.

Od aprila 2012 do aprila 2013 je bila vodja projekta predsedovanja Slovenije Svetu ministrov za kulturo Jugovzhodne Evrope – CoMoCoSEE z nosilno temo kulturno-umetnostna vzgoja.

Od julija do decembra 2013 je delala kot svetovalka Komisarja Sveta Evrope za človekove pravice na področju komunikacij in odnosov z mediji.

S 1. septembrom 2015 jo je Vlada RS imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Urada Vlade RS za komuniciranje, 1. decembra 2015 pa za direktorico Urada Vlade RS za komuniciranje.

Iskalnik