Skoči do osrednje vsebine

mag. Dobran Bozic

Dobran Božič je rojen 22. septembra 1964. Diplomiral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Leta 1998 je magistriral iz managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je magistiral iz nacionalnih obrambnih študij na National Defense University v Washingtonu v ZDA.

Dobran Božič je začel poklicno pot kot glavni kemik pri podjetju AERO Celje. Vojaško kariero je začel v Teritorialni obrambi Republike Slovenije leta 1984 kot rezervni častnik, leta 1993 pa se je zaposlil v Slovenski vojski in tam služil do leta 2016. V teh 23 letih je opravljal številne štabne in poveljniške dolžnosti na različnih ravneh vodenja in poveljevanja. Poveljeval je ključnim enotam Slovenske vojske, med drugim 10. motoriziranemu bataljonu in 1. brigadi Slovenske vojske. Zadnji vodilni položaj v vojski je zasedal med letoma 2012 in 2014 kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske.

Ima dragocene izkušnje v mednarodnih operacijah in misijah. Leta 2007 je poveljeval največjemu kontingentu Slovenske vojske na Kosovu, kjer je med drugim zasedal položaj namestnika poveljnika večnacionalnih sil Zahoda – KFOR, leta 2011 pa 15. kontingentu Slovenske vojske v Afganistanu.

Po upokojitvi v Slovenski vojski je opravljal funkcijo direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov. Med drugim je bil zadolžen za projekt vzpostavitve prvega nacionalnega organa za kibernetsko varnost. Septembra 2018 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve RS.

V dolgoletni vojaški karieri je prejel najvišja odlikovanja Slovenske vojske ter številne državne in mednarodne nagrade, medalje in druga visoka priznanja (tudi srebrno medaljo Slovenske vojske in bronasto medaljo generala Maistra). Pogosto predava o vojaških temah ter strategiji kibernetske varnosti za ključno vojaško in civilno osebje.

Iskalnik