Skoči do osrednje vsebine

DS Kopac Mrak za splet

rojena 4. 4. 1974

Dr. Anja Kopač se je rodila v Kranju, kjer je dokončala gimnazijo. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, program Sociologija – smer Kadrovski menedžment. Leta 2004 je doktorirala s področja socialne politike, kjer je obravnavala vprašanja, povezana z reformo socialne države.

V obdobju 2008–2012 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od marca 2013 do septembra 2018 pa ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Je tudi docentka za področje sociologije in predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Predava evropsko socialno politiko. Je avtorica številnih znanstvenih del s področja socialne politike in politike zaposlovanja, med drugim knjige z naslovom »Aktivacija – obrat v socialni politiki«. V letih pred 2008 je delovala kot strokovnjakinja na področju pokojnin in drugih tem s področja socialne politike in politike zaposlovanja EU.

Iskalnik