GOV.SI

Izpostava Maribor - regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic