Skoči do osrednje vsebine

Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 - 2020

Naloge

Usmerjevalni odbor je posvetovalno telo za finančne instrumente, ki se financirajo s sredstvi evropske kohezijske politike in deluje kot posvetovalni organ glede:

 • priprave ključnih elementov finančnih instrumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance,
 • priprave investicijske strategije,
 • priprave predloga izvedbenega načrta,
 • izbire izvajalca sklada skladov,
 • spremljanja izvajanja finančnih instrumentov ob pripravi polletnega in letnega poročila o napredku izvajanja.

Člani usmerjevalnega odbora

 • Andreja Jenko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
 • Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
 • Sibil Klančar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
 • Jernej Salecl, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • Rudolf Ogrinc, Ministrstvo za infrastrukturo, član,
 • Aša Rogelj, Ministrstvo za okolje in prostor, članica,
 • Aleška Korenčič, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, članica,
 • Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za finance, članica.