Skoči do osrednje vsebine

Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 - 2020

Usmerjevalni odbor je posvetovalno telo za finančne instrumente, ki se financirajo s sredstvi evropske kohezijske politike in deluje kot posvetovalni organ glede:

 • priprave ključnih elementov finančnih instrumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance,
 • priprave investicijske strategije,
 • priprave predloga izvedbenega načrta,
 • izbire izvajalca sklada skladov,
 • spremljanja izvajanja finančnih instrumentov ob pripravi polletnega in letnega poročila o napredku izvajanja.

Člani usmerjevalnega odbora

 • Andreja Jenko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  članica / 14. 3. 2019
 • Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  članica / 14. 3. 2019
 • Sibil Klančar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  članica / 19. 12. 2019
 • Jernej Tovšak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  član / 14. 3. 2019
 • Rudolf Ogrinc, Ministrstvo za infrastrukturo
  član / 14. 3. 2019
 • Aša Rogelj, Ministrstvo za okolje in prostor
  članica / 14. 3. 2019
 • Aleška Korenčič, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  članica / 14. 3. 2019
 • Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za finance
  članica / 14. 3. 2019
Iskalnik