GOV.SI

Svet za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije ima sledeče naloge:

  • daje mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju kmetijstva in podeželja, zlasti,
  • k predlogu nacionalnega programa, 
  • k oceni izvajanja nacionalnega programa,
  • predlaganim pomembnejšim predpisom na področju kmetijstva in podeželje,
  • k predlaganim mednarodnim sporazumom s področja kmetijstva in podeželja,
  • k drugim pomembnejšim odločitvam za področje kmetijstva in podeželja.