GOV.SI

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ima sledeče naloge:

  • predlaga pristojnemu ministru izobraževalne programe za odrasle, 
  • obravnava in daje soglasje k izobraževalnim programom, prilagojenim za odrasle, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba,
  • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard na področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov znanj,
  • obravnava druga strokovna vprašanja v zvezi z razvojem in delovanjem sistema izobraževanja odraslih,
  • določa kataloge znanj in izpitne kataloge v programih iz prve alinee tega odstavka,
  • potrjuje učbenike in učila za izobraževanje odraslih za programe, za katere je pristojen določati kataloge znanj, in daje soglasje o ustreznosti drugih učbenikov in učil za izobraževanje odraslih.