Skoči do osrednje vsebine

Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege

Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege je strokovno posvetovalno telo ministra za zdravje na področju zdravstvene in babiške nege. 

Člani strateškega sveta so imenovani za čas trajanja funkcije ministra. Minister predsednika strateškega sveta vedno imenuje tudi za člana v Zdravstvenem svetu.

Predsednica

 • izr. prof. dr. Mateja Lorber, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v
  Mariboru

Člani

 • Janja Perme Hajdinjak, UKC Ljubljana
 • Robertina Benkovič, Zdravstveni dom Ljubljana
 • Nataša Kreft, Splošna bolnica Murska Sobota
 • Robert Sabol, UKC Ljubljana
 • asist. Jernej Mori, UKC Maribor
 • Blaž Brdnik, UKC Ljubljana
 • Ivanka Limonšek, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana
  Borštnarja Dornava 
 • Nataša Slejko, Dom upokojencev Nova Gorica
 • mag. Andreja Krajnc, Patronažna zdravstvena nega in babištvo Andreja
  Krajnc
 • Janez Špoljar, Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu Republike
  Slovenije Soča
 • doc. dr. Nejc Mekiš, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Saša Matko, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
 • Mojca Blatnik, UKC Ljubljana
 • Milica Saje, Splošna bolnišnica Novo mesto
 • mag. Maja Gartner, Zdravstveni dom Jesenice