GOV.SI

Stalna medresorska delovna skupina VRS za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti - strateški svet