Skoči do osrednje vsebine

Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

Mandat delovnega telesa je potekel.

Delo projektnega sveta je usmerjeno v pripravo sistemske prenove in uveljavitve novega sistema obdavčitve nepremičnin, t.j. v pripravo in uveljavitev zakona o davku na nepremičnine ter v operativno pripravo na izvedbo davka na nepremičnine ter v izvedbo prve odmere davka na nepremičnine, ki se načrtuje v letu 2020. Poleg tega projektni svet spremlja izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin in zagotavljanja podatkov zanj. 

Člani projektnega sveta

 • Natalija Kovač Jereb (Ministrstvo za finance), predsednica
 • dr. Andreja Cirman, podpredsednica
 • Jože Novak (Ministrstvo za finance), vodja projekta
  mag. Neva Žibrik, namestnica člana
  Špela Kač, namestnica člana
 • Andreja Cirman, članica
 • Rajko Pirnat, član
 • Leon Kobetič, član
 • Matjaž Grilc, član
 • Jernej Podlipnik, član
 • Tomaž Banovec, član
 • Petra Brus (Ministrstvo za finance), članica
  mag. Petra Istenič, namestnica članice
  mag. Tina Humar, namestnica članice
 • Jana Ahčin (Finančna uprava), članica
  Peter Grum,namestnik članice
 • Aleš Prijon (Ministrstvo za okolje in prostor), član
  Barbara Radovan, namestnica člana
  mag. Suzana Stražar, namestnica člana
 • Tomaž Petek (Geodetska uprava), član
  Franci Ravnihar, namestnik člana
  mag. Dušan Mitrović, namestnik člana
 • Karmen Vezjak Progar (Služba vlade za zakonodajo), članica
  Andrej Troha, namestnik članice
 • Uroš Korošec (Ministrstvo za javno upravo), član
  dr. Franci Žohar, namestnik člana
 • Nina Mauhler (Ministrstvo za infrastrukturo), članica
  Anita Goršek, namestnica članice
 • Bojan Kumer (Ministrstvo za infrastrukturo), član
  mag. Hinko Šolinc, namestnik člana
 • Jože Podgoršek (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), član
  Hermina Oberstar, namestnica člana
  Ariana Libertin, namestnica člana
 • Aleš Cantarutti (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), član
  Martina Gašperlin, namestnica člana
  Renata Martinčič, namestnica člana
 • Miha Verčko (Ministrstvo za pravosodje), član
  Darja Šumah, namestnica člana
 • Iztok Žigon (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), član
  Mitja Maruško, namestnik člana
 • Ksenija Kovačec Naglič (Ministrstvo za kulturo)
  Barbara Mlakar, namestnica članice
  Veronika Leskovšek, namestnica članice
 • Mirko Tavčar (Združenje mestnih občin Slovenije), član
  Amra Kadrič, namestnica člana
 • Robert Smrdelj, (Združenje občin Slovenije), član
  mag. Mira Vizovišek Motaln, namestnica člana
 • Jasmina Vidmar (Skupnost občin Slovenije), član (namestnik:
  Andreja Troha, namestnik člana
 • Vilma Milunovič (Mestna občina Koper), član
 • Izidor Jerala (Mestna občina Novo mesto), član