Skoči do osrednje vsebine

Pogajalska skupina za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Člani pogajalske skupine

 • Rudi Medved, minister za javno upravo, vodja pogajalske skupine,
 • Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, namestnica vodje pogajalske skupine,
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik vodje pogajalske skupine,
 • Nika Benedik, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica,
 • Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo, članica,
 • Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Lidija Apohal Vučkovič, Inšpektorat za javni sektor, članica,
 • Saša Jazbec, Ministrstvo za finance, članica,
 • Andrej Verhovnik Marovšek, Ministrstvo za finance, član,
 • Jožica Grom, Ministrstvo za finance, članica,
 • Irena Drmaž, Ministrstvo za finance, članica,
 • Alenka Kajzer, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, članica,
 • Lilijana Kodrič, Ministrstvo za pravosodje, članica,                     
 • Melita Šinkovec, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
 • Erik Pagon, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 • Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 • Natalija Pavlin, Ministrstvo za zdravje, članica,
 • Matevž Lakota, Ministrstvo za zdravje, član,
 • Urban Krajcar, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 • Tea Dubarič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica,
 • Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 • Mitja Blaganje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član,
 • Matej Srdinšek Firm, Ministrstvo za kulturo, član,
 • Bojan Kurež, Ministrstvo za kulturo, član,
 • Nataša Dolenc, državna sekretarka, Ministrstvo za obrambo, članica,
 • Franc Javornik, Ministrstvo za obrambo, član,
 • Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
 • Melina Omerzel Petek, Ministrstvo za okolje in prostor, članica,
 • Tanja Šarabon, Ministrstvo za infrastrukturo, članica,
 • Primož Koštrica, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Žarko Bogunovič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • Jolanda Rožič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
 • Rado Fele, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, član,
 • Janez Pate, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, član,
 • Barbara Peternelj, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica,
 • Amra Kadrič, Skupnost občin Slovenije, članica,
 • Alenka Maček Berger, Združenje občin Slovenije, članica,
 • Jožica Velušček, Združenje mestnih občin Slovenije, članica,
 • Maruša Gros Ahlin, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, članica,
 • Tatjana Pečar Rus, Državno odvetništvo Republike Slovenije, članica,
 • Gaja Štovičej, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, članica.
Iskalnik