GOV.SI

Pogajalska skupina za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Člani pogajalske skupine

 • Rudi Medved, Ministrstvo za javno upravo
  vodja skupine / 31. 1. 2019
 • Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za javno upravo
  namestnica vodje / 31. 1. 2019
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo
  član / 31. 1. 2019
 • Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo
  član / 31. 1. 2019
 • Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo
  članica / 31. 1. 2019
 • Lidija Apohal Vučkovič, Inšpektorat za javni sektor
  članica / 31. 1. 2019
 • Nika Benedik, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
  članica / 31. 1. 2019
 • Saša Jazbec, Ministrstvo za finance
  članica / 31. 1. 2019
 • Andrej Verhovnik Marovšek, Ministrstvo za finance
  član / 31. 1. 2019
 • Jožica Grom, Ministrstvo za finance
  članica / 31. 1. 2019
 • Irena Drmaž, Ministrstvo za finance
  članica / 31. 1. 2019
 • Alenka Kajzer, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
  članica / 31. 1. 2019
 • Lilijana Kodrič, Ministrstvo za pravosodje
  članica / 31. 1. 2019                
 • Melita Šinkovec, Ministrstvo za notranje zadeve
  članica / 31. 1. 2019
 • Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve
  član / 31. 1. 2019
 • Mirko Stopar, Ministrstvo za zdravje
  član / 31. 1. 2019
 • Breda Božnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  članica / 31. 1. 2019
 • Martina Vuk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  članica / 31. 1. 2019
 • Mitja Blagajne, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  član / 31. 1. 2019
 • Matej Srdinšek Firm, Ministrstvo za kulturo
  član / 31. 1. 2019
 • Tanija Kofalt, Ministrstvo za kulturo
  članica / 31. 1. 2019
 • Klemen Grošelj, Ministrstvo za obrambo
  član / 31. 1. 2019
 • Franc Javornik, Ministrstvo za obrambo
  član / 31. 1. 2019
 • Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  članica / 31. 1. 2019
 • Radovanka Petrič, Ministrstvo za okolje in prostor
  članica / 31. 1. 2019
 • Tanja Šarabon, Ministrstvo za infrastrukturo
  članica / 31. 1. 2019
 • Primož Koštrica, Ministrstvo za zunanje zadeve
  član / 31. 1. 2019
 • Žarko Bogunovič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  član / 31. 1. 2019
 • Jolanda Rožič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  članica / 31. 1. 2019
 • Barbara Peternelj, Generalni sekretariat Vlade Slovenije
  članica / 31. 1. 2019
 • Amra Kadrič, Skupnost občin Slovenije
  članica / 31. 1. 2019
 • Maja Hvala, Združenje občin Slovenije
  članica / 31. 1. 2019
 • Larisa Istenič, predstavnica občin
  članica / 31. 1. 2019
 • Jožica Velušček, Združenje občin Slovenije
  članica / 31. 1. 2019
 • Janko Marinko, Vrhovno Sodišče Republike Slovenije
  član / 31. 1. 2019
 • Tatjana Pečar Rus, Državno odvetništvo Republike Slovenije
  članica / 31. 1. 2019
 • Gaja Štovičej, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
  članica / 31. 1. 2019