Skoči do osrednje vsebine

Pogajalska skupina pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Skupina izvaja aktivnosti, vezane na usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Člani pogajalske skupine

 • Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, vodja pogajalske skupine,
 • Urška Ban, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, namestnica vodje pogajalske skupine,
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik vodje pogajalske skupine,
 • mag. Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Lidija Apohal Vučković, Inšpektorat za javni sektor, članica,
 • Kristijan Lovrak, Ministrstvo za finance, član,
 • Jožica Grom, Ministrstvo za finance, namestnica članice,
 • mag. Irena Drmaž, Ministrstvo za finance, članica,
 • Alojz Durn, Ministrstvo za finance, član,
 • Alenka Kajzer, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, članica,
 • Mitja Perko, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, namestnik članice,
 • Tinka Teržan, namestnica generalnega sekretarja, Ministrstvo za pravosodje,
 • Nataša Kotnik, Ministrstvo za pravosodje, namestnica članice,
 • Benedikt Jeranko, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 • Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnik člana,
 • Alenka Forte, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica,
 • Matevž Lakota, Ministrstvo za zdravje, namestnik člana,
 • Cveto Uršič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 • Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica člana,
 • dr. Mitja Slavinec, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,član,
 • mag. Radovanka Petrić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica člana,
 • Matej Srdinšek Firm, Ministrstvo za kulturo, član,
 • Tanja Nagy, Ministrstvo za kulturo, namestnica člana,
 • Borko Obradović, Ministrstvo za obrambo, član,
 • Danica Kropf, Ministrstvo za obrambo, namestnica člana,
 • mag. Aleš Irgolič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član,
 • Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namestnica člana,
 • mag. Vida Borovinšek, Ministrstvo za okolje in prostor, članica,
 • mag. Mojca Pelko-Pleteršek, Ministrstvo za okolje in prostor, namestnica članice,
 • Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo, član,
 • Tatjana Vengar, Ministrstvo za infrastrukturo, namestnica člana,
 • Primož Koštrica, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Mitja Močnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • Jolanda Rožič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnica člana,
 • Neža Pirnat, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, članica,
 • Eva Ban, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, namestnica članice,
 • Petra Marolt Vajda, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica,
 • Mojca Ramšak Pešec, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, namestnica članice,
 • Majda Peterlin, Skupnost občin Slovenije, članica,
 • Maja Hvala, Skupnost občin Slovenije, namestnica članice,
 • Janez Pirc, Združenje občin Slovenije, član,
 • Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije, namestnica člana,
 • Vida Čadonič Špelič, Združenje mestnih občin Slovenije, članica,
 • mag. Magdalena Škerl, Združenje mestnih občin Slovenije, namestnik članice,
 • Rado Brezovar, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, član,
 • Mojca Komac, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, namestnica člana,
 • Tatjana Pečar Rus, Državno odvetništvo Republike Slovenije, članica,
 • Mirjam Nučič, Državno odvetništvo Republike Slovenije, namestnica članice,
 • Gaja Štovičej, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, članica,
 • Lidija Hrabra, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, namestnica članice.