GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet za oljkarstvo je svetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju oljkarstva. Med njegovimi nalogami so priprava mnenj, predlogov in opredelitev glede ključnih vprašanj na področju oljkarstva.