GOV.SI

Svet za oljkarstvo je svetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju oljkarstva. Med njegovimi nalogami so priprava mnenj, predlogov in opredelitev glede ključnih vprašanj na področju oljkarstva.