Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za vzpostavitev upravljavca javnega potniškega prometa

Naloge

  • pregled, ocena in pomoč pri pripravi strokovnih podlag za pripravo Zakona o javnem potniškem prometu z namenom vzpostavitve upravljavca javnega potniškega prometa, ki jih bo pripravil pogodbeni izvajalec PricewaterhouseCoopers Svetovanje d.o.o.,
  • pregled, ocena in usklajevanje ustanovitvenega akta in drugih potrebnih dokumentov za vzpostavitev upravljavca JPP, ki jih bo pripravil zunanji izvajalec in vključuje pomoč pri pripravi gradiva za Vlado Republike Slovenije,
  • pomoč pri sprejemanju zakona v Državnem zboru ter pomoč pri ustanavljanju in zagonu upravljavca JPP.