GOV.SI

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike  je zadolžena za sledeča naloge:

  • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev iz nacionalnega programa,
  • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in jezikovno opremljenost, 
  • sprejema poročila o izvedenih ukrepih,
  • po potrebi skrbi za koordinacijo izvajanja ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje več vladnih organov ali nosilcev javnih pooblastil,
  • daje pobude za spremembo zakonodaje s področja jezikovne politike,
  • daje predloge in pobude v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem jezikovne politike,
  • skrbi za promocijo nacionalnega programa v javni upravi ter njegovo uveljavitev v javnosti.