Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za spremljanje aktivnosti na področju migracij

Delovna skupina spremljanja in koordinira aktivnosti na področju migracij ter spremlja situacijo na področju migracij in v situacijah povečanega obsega migracij koordinira operativnih aktivnosti in predlaga potrebne ukrepe.

Člani medresorske delovne skupine

  1. Božo Predalič, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja, in Nataša Potočnik, v. d. generalne direktorice Direktorata za migracije, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnica vodje;
  2. Mateja Ribič, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica, in Grega Malec, vodja Sektorja za delovne migracije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnik članice;
  3. Stanislav Raščan, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlanica mag. Renata Cvelbar Bek, koordinatorka za zunanje vidike migracij, Sektor za evropske zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, namestnica člana;
  4. Matic Zupan, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, član, in mag. Robert Golobinek, vodja Sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje, namestnik člana;
  5. Damijan Jaklin, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član, in mag. Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, namestnik člana;
  6. Anton Olaj, generalni direktor, Policija, član, in Danijel Lorbek, direktor Uprave uniformirane policije, Policija, namestnik člana;
  7. Katarina Štrukelj, direktorica, Urad Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov članica, in Tina Kotar, socialna delavka, Urad Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, namestnica članice;
  8. Žan Mahnič, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, član;
  9. Uroš Urbanija, direktor, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, član, in Brigita Juhart, sekretarka, Oddelek za komunikacijske projekte, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, namestnica člana;
  10. predstavnika Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.