Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za sistemsko ureditev področja razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopkih določanja odškodnin

Medresorska delovna skupina za sistemsko ureditev področja razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopkih določanja odškodnin je zadolžena za:

  • uskladitev in določitev predloga zakona, sprememb zakonov ali drugih predpisov, ki bodo: ? sistemsko uredili področje razlastitev nepremičnin za namene gradnje državne, občinske in druge javne infrastrukture ter drugih javnih investicij, ? oblikovali enotne podlage, postopke in izvajalce vrednotenja nepremičnin za te namene ter ? zagotovili pravno podlago za enak (enoten) način ocenjevanja vrednosti nepremičnin oz. enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopku določanja odškodnin v teh primerih,
  • pripravo predlogov za izdelavo posameznih analiz, strokovnih poročil in mnenj za sprejem posameznih odločitev v zvezi z izvedbo projekta,
  • določanje strategije obveščanja javnosti v zvezi s pripravo in izvedbo projekta. 4. Sprejemanje rednih poročil o izvajanju projekta in priprava predloga končnega poročila o izvedenih aktivnosti,
  • izvajanje drugih nalog, ki jih določi Vlada RS.