GOV.SI

Medresorska delovna skupina za sistemsko ureditev področja razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopkih določanja odškodnin

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Medresorska delovna skupina za sistemsko ureditev področja razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopkih določanja odškodnin je zadolžena za:

  • uskladitev in določitev predloga zakona, sprememb zakonov ali drugih predpisov, ki bodo: ? sistemsko uredili področje razlastitev nepremičnin za namene gradnje državne, občinske in druge javne infrastrukture ter drugih javnih investicij, ? oblikovali enotne podlage, postopke in izvajalce vrednotenja nepremičnin za te namene ter ? zagotovili pravno podlago za enak (enoten) način ocenjevanja vrednosti nepremičnin oz. enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopku določanja odškodnin v teh primerih,
  • pripravo predlogov za izdelavo posameznih analiz, strokovnih poročil in mnenj za sprejem posameznih odločitev v zvezi z izvedbo projekta,
  • določanje strategije obveščanja javnosti v zvezi s pripravo in izvedbo projekta. 4. Sprejemanje rednih poročil o izvajanju projekta in priprava predloga končnega poročila o izvedenih aktivnosti,
  • izvajanje drugih nalog, ki jih določi Vlada RS.