Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za pripravo stališč o predlogu podnebno energetskega paketa »Pripravljeni za 55«

Naloge medresorske delovne skupine, ki bo imela horizontalni pregled nad vsemi dosjeji v paketu »Pripravljeni za 55«, se nanašajo tako na podporo pri vodenju Sveta EU kot tudi na oblikovanje stališč Slovenije do posameznih predlogov znotraj paketa. Koordinacijo in administrativno-tehnično podporo za delo medresorske delovne skupine bo zagotavljalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Sestava medresorske delovne skupine

 • mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor (vodja skupine);
 • Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo;
 • dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • mag. Andrej Šircelj, minister za finance;
 • dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve

Ožja operativna skupina

V okviru medresorske delovne skupine deluje tudi ožja operativna skupina za podnebno energetski paket »Pripravljeni za 55«, ki je zadolžena za pripravo vseh potrebnih gradiv za delo medresorske delovne skupine. Ožjo operativno skupino vodi generalni direktor Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Ožjo operativno skupino sestavljajo:

 • Iztok Slatinšek, generalni direktor Direktorata za okolje, MOP;
 • Zorana Komar, MOP;
 • Miha Movrin, MOP;
 • Mateja Pitako, MOP;
 • Mag. Barbara Simonič, MOP;
 • Luka Vombek, MOP;
 • Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Ministrstvo za infrastrukturo (MzI);
 • Marija Lesjak, MzI;
 • mag. Erik Potočar, MzI;
 • Tina Seršen, MzI;
 • dr. Simon Poljanšek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP);
 • dr. Boštjan Petelinc, MKGP;
 • Maja Dovžak, MKGP;
 • Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT);
 • dr. Erika Glasečnik (MGRT),
 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT; 
 • Gregor Umek, MGRT;
 • Zoran Bricman, MGRT;
 • mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance (MF);
 • Mitja Brezovnik, MF;
 • Andreja Šimenc, Ministrstvo za zunanje zadeve.