GOV.SI

Medresorska delovna skupina za pripravo nacionalnega okolja za pričetek uporabe uredbe (EU) št. 910/2014 EU parlamenta in sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi direktive 1993

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Naloge medresorske delovne skupine eIDAS so:

  • analiza obstoječega stanja na področju urejanja upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije, ki bo vključevala identifikacijo potrebnih prilagoditev zaradi uveljavitve Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES (uredba eIDAS),
  • izdelava primerjalne analize ukrepov in rešitev, ki so jih oziroma jih zaradi uveljavitve eIDAS pripravljajo druge države članice, - izdelava akcijskega načrta, ki vsebuje predlog normativnih, institucionalnih in operativnih ukrepov vključno z nosilci in roki za oblikovanje novega zakonskega okvirja, ki bo celovito urejal področje upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije,
  • spremljanje uskladitve nacionalnih področnih predpisov z uredbo eIDAS.