Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za pripravo nacionalnega okolja za pričetek uporabe uredbe (EU) št. 910/2014 EU parlamenta in sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi direktive 1993

Mandat delovnega telesa je potekel.

Naloge medresorske delovne skupine eIDAS so:

  • analiza obstoječega stanja na področju urejanja upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije, ki bo vključevala identifikacijo potrebnih prilagoditev zaradi uveljavitve Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES (uredba eIDAS),
  • izdelava primerjalne analize ukrepov in rešitev, ki so jih oziroma jih zaradi uveljavitve eIDAS pripravljajo druge države članice, - izdelava akcijskega načrta, ki vsebuje predlog normativnih, institucionalnih in operativnih ukrepov vključno z nosilci in roki za oblikovanje novega zakonskega okvirja, ki bo celovito urejal področje upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije,
  • spremljanje uskladitve nacionalnih področnih predpisov z uredbo eIDAS.