GOV.SI

Medresorska delovna skupina za pripravo izhodišč za spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki ureja referendum in referendumsko kampanjo