Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij

Medresorska delovna skupina bo pripravila strategijo na področju migracij. Ta bo opredelila cilje, usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Predlog strategije mora skupina pripraviti do konca junija 2019.

Medresorska delovna skupina bo po sprejetju strategije spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti s področja migracij, o izvajanju strategije pa vsake tri mesece poročala Vladi Republike Slovenije. 

Naloga medresorske delovne skupine je redno spremljanje situacije na področju migracij ter koordinacija operativnih aktivnosti in predlaganje potrebnih ukrepov v situacijah povečanega obsega migracij. S tem je uvedeno in zagotovljeno sistemsko in horizontalno spremljanje situacije na področju migracij.

Člani medresorske delovne skupine

Vodja in namestnik medresorske delovne skupine sta predstavnika Ministrstva za notranje zadeve.

Člani pa so predstavniki:

 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Ministrstva za gospodarstvo,
 • Ministrstva za kulturo,
 • Ministrstva za okolje in prostor,
 • Ministrstva za zunanje zadeve,
 • Ministrstva za finance,
 • Ministrstva za javno upravo,
 • Ministrstva za zdravje,
 • Ministrstva za pravosodje,
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • Ministrstva za obrambo,
 • Uprave za zaščito in reševanje,
 • Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
 • Policije,
 • Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov,
 • Urada za makroekonomske analize in razvoj,
 • Kabineta predsednika vlade in
 • Urada vlade za komuniciranje.
Iskalnik