GOV.SI

Medresorska delovna skupina za preučitev ureditve izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov