GOV.SI

Medresorska delovna skupina za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Temeljna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za prenovo zakonodaje na področju rokodelstva s ciljem ohranjanja tradicionalnih in omogočanja razvoja sodobnih rokodelskih ustvarjalnosti, prenos znanj in veščin ter ureditev statusa rokodelk in rokodelcev oziroma preučitev obstoječega sistema in njegovih pomanjkljivosti.

Medresorska delovna skupina zaključi z delom in pripravi končno poročilo Vladi Republike Slovenije najkasneje do 31.12. 2019. Vmesno poročilo pripravi delovna skupina do 30.6.2019.