Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva

Temeljna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za prenovo zakonodaje na področju rokodelstva s ciljem ohranjanja tradicionalnih in omogočanja razvoja sodobnih rokodelskih ustvarjalnosti, prenos znanj in veščin ter ureditev statusa rokodelk in rokodelcev oziroma preučitev obstoječega sistema in njegovih pomanjkljivosti.

Medresorska delovna skupina zaključi z delom in pripravi končno poročilo Vladi Republike Slovenije najkasneje do 30. 6. 2020. Vmesno poročilo pripravi delovna skupina do 30.6.2019.

Člani

  • Franc Stanonik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja;
  • Franc Vesel, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, namestnik vodje;
  • Klavdija Eržen, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica;
  • Adriana Čegec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica;
  • Vida Koporc Sedej, Ministrstvo za kulturo, članica;
  • Lovro Lončar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član;
  • Darja Čot, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica;
  • Lucija Perko Vovk, Ministrstvo za finance, članica;
  • Breda Šolar Naglič, Ministrstvo za finance, članica;
  • Borut Bajželj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član.
Iskalnik