Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva

Temeljna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za prenovo zakonodaje na področju rokodelstva s ciljem ohranjanja tradicionalnih in omogočanja razvoja sodobnih rokodelskih ustvarjalnosti, prenos znanj in veščin ter ureditev statusa rokodelk in rokodelcev oziroma preučitev obstoječega sistema in njegovih pomanjkljivosti.

Medresorska delovna skupina zaključi z delom in pripravi končno poročilo Vladi Republike Slovenije najkasneje do 30. 6. 2020. Vmesno poročilo pripravi delovna skupina do 30.6.2019.