GOV.SI

Medresorska delovna skupina za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji

V delovno skupino se imenujeta največ dva namestnika iz vsakega organa.