Skoči do osrednje vsebine

Komisija za podelitev spominske medalje »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije«

Komisija je pristojna za zbiranje in pregled obveznih sestavin predlogov ter za oblikovanje predlogov za podelitev spominske medalje. 

Medalja se ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v spomin za zasluge podeli živečim osebam, ki so sodelovale v pripravah, razglasitvi, obrambi in vzpostavljanju državne suverenosti v letu 1991 in jim je do 31. 12. 2021 priznan status vojnega veterana po zakonu, ki ureja vojne veterane. Medalja se izjemoma do konca leta 2021 podeli tudi drugim slovenskim in tujim državljanom, kakor tudi slovenskim in tujim organizacijam, v spomin na njihov pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30-ih letih. Medaljo izročajo predsednik Vlade Republike Slovenije, ministri, državni sekretarji ali predstojniki organizacij, ki zaposlujejo ali združujejo dobitnike medalj, na posebni svečanosti ali med drugimi primernimi dogodki v povezavi s 30. obletnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Člani

  • mag. Bojan Pograjc, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, predsednik komisije,
  • dr. Božo Predalič, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, član
  • Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, član