Skoči do osrednje vsebine

Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic

Pristojnosti

Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic je pomembna za:

 • o priznanju statusa bivšega političnega zapornika oziroma po vojni pobite osebe, kot ga opredeljuje člen 2 v zvezi s členom 3 oziroma členom 4 zakona o popravi krivic,
 • pravici do odškodnine,
 • vštetju časa odvzema prostosti in drugega časa v pokojninsko dobo, kot ga opredeljuje 6. člena zakona o popravi krivic.

Člani komisije

 • Mag. Majda Pučnik, predsednica,
 • Rok-Janez Šteblaj, namestnik predsednice,
 • Jože Drobnič, član,
 • Jože Olup, član,
 • Dr. Jože Dežman, član,
 • Janez Lampret, član,
 • Stane Okoliš, član,
 • Dr. Marta Rendla,
 • Dr. Mitja Slane,
 • Dr. Renato Podbersič,
 • Dr. Jelka Piškurić.

Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe (bivši politični zapornik in svojec žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja). Če zahteva ni popolna ali če ni razumljiva, zahteva Sektor za popravo krivic od vlagatelja, da jo dopolni. Sektor po uradni dolžnosti pridobi ustrezna dokazila od drugih državnih organov oz. organizacij z javnimi pooblastili.

Komisija odloča o priznanju statusa bivšega političnega zapornika, statusa žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, statusa svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, o priznanju pravice do odškodnine in vštetju časa odvzema prostosti v pokojninsko dobo.

Za opravljanje strokovnih opravil za Komisijo je bila v okviru Ministrstva za pravosodje ustanovljena posebna služba - Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj.