Skoči do osrednje vsebine

Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic

Pristojnosti

Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic je pristojna za odločanje o:

 • priznanju statusa bivšega političnega zapornika oziroma  žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja in njenega svojca, kot ga opredeljuje 2. člen  v zvezi s 3. in 4. členom Zakona o popravi krivic,
 • priznanju pravice do odškodnine,
 • vštetju časa odvzema prostosti in drugega časa v pokojninsko dobo, kot je opredeljeno v 6. členu Zakona o popravi krivic.

Za opravljanje strokovnih opravil za Komisijo je bila v okviru Ministrstva za pravosodje ustanovljena posebna služba - Sektor za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe (bivši politični zapornik oziroma njegov svojec in svojec žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja). Če zahteva ni popolna ali če ni razumljiva, Sektor za podporo žrtvam kaznivih dejanj zahteva od vlagatelja, da jo dopolni. Sektor po uradni dolžnosti pridobi ustrezna dokazila od drugih državnih organov oziroma organizacij z javnimi pooblastili.

Člani komisije

 • mag. Majda Pučnik, predsednica,
 • Rok Janez Šteblaj, namestnik predsednice,
 • Jože Drobnič, član,
 • Jože Olup, član,
 • dr. Jože Dežman, član,
 • Janez Lampret, član,
 • Stane Okoliš, član,
 • dr. Marta Rendla,
 • dr. Mitja Slane,
 • dr. Renato Podbersič,
 • dr. Jelka Piškurić.