Skoči do osrednje vsebine

Komisija za informacijsko varnost

 Komisija za informacijsko varnost

  • pripravlja tehnične in normativne rešitve za varovanje tajnih podatkov v komunikacijskih in informacijskih sistemih,
  • določa primerne načine in postopke za identifikacijo in overitev dostopa uporabnikov v komunikacijsko informacijske sisteme,
  •  potrjuje šifrirne sisteme, ki se lahko uporabljajo v komunikacijsko informacijskih sistemih,
  • izdeluje zahteve za povezovanje komunikacijsko informacijskih sistemov,
  •  pripravlja varnostne zahteve za izvajanje zaščite proti neželenemu elektromagnetnemu sevanju.

Člani komisije

Vlada RS je s sklepom z dne 12. 6. 2015 imenovala Komisijo za informacijsko varnost, ki deluje v sestavi:

Predsednik

Igor Eršte, Urad vlade za varovanje tajnih podatkov

Namestnik predsednika

Dejan Žorž Zaviršek, Ministrstvo za notranje zadeve - Policija

Člani

mag. Franc Močilar, Ministrstvo za zunanje zadeve

Damjan Križman, Ministrstvo za javno upravo

Miha Habič, Ministrstvo za obrambo

Predstavnik 1, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

Namestniki članov

Izidora Sajovec, Ministrstvo za notranje zadeve

mag. Erik Schlegel, Urad vlade za varovanje tajnih podatkov

mag. Aleksander Boh, Ministrstvo za zunanje zadeve

mag. Damjan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo

Janez Vrzel, Ministrstvo za obrambo

Predstavnik 2, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

Iskalnik