Skoči do osrednje vsebine

Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti

Komisija je delovno telo Vlade Republike Slovenije o zadevah s področja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji in skrbi zlasti za:

 • spremljanje uresničevanja programa ukrepov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07),
 • spremljanje uresničevanja ustavnih obveznosti in zakonskih določb Republike Slovenije, ki se nanašajo na romsko skupnost,
 • oblikovanje predlogov in pobud glede zaščite romske skupnosti, ki se posredujejo Vladi Republike Slovenije in posameznim ministrstvom v smeri pridobivanja njihovih uradnih stališč,
 • izmenjavo mnenj med predstavniki romske skupnosti, samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj romske skupnosti,
 • obravnavanje aktualnih vprašanj uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti.

Člani komisije

 • dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, predsednik komisije
 • Stanko Baluh, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
 • Marjeta Ferlan Istenič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje,
 • Damijan Uranker, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Petra Culetto, Ministrstvo za kulturo,
 • Manuel Vesel, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Tamara Potočar, Občina Črnomelj,
 • Zdravko Pilipovič, Občina Krško,
 • Boštjan Horvat, Občina Turnišče,
 • Borut Balažič, Občina Beltinci,
 • Jožef Horvat Sandreli, Svet romske skupnosti Republike Slovenije,
 • Janja Rošer, Svet romske skupnosti Republike Slovenije,
 • Zdenko Pestner, Svet romske skupnosti Republike Slovenije,
 • Fatmir Bećiri, Svet romske skupnosti Republike Slovenije.
Iskalnik