GOV.SI

Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Komisija je delovno telo Vlade Republike Slovenije o zadevah s področja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji in skrbi zlasti za:

  • spremljanje uresničevanja programa ukrepov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07),
  • spremljanje uresničevanja ustavnih obveznosti in zakonskih določb Republike Slovenije, ki se nanašajo na romsko skupnost,
  • oblikovanje predlogov in pobud glede zaščite romske skupnosti, ki se posredujejo Vladi Republike Slovenije in posameznim ministrstvom v smeri pridobivanja njihovih uradnih stališč,
  • izmenjavo mnenj med predstavniki romske skupnosti, samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj romske skupnosti,
  • obravnavanje aktualnih vprašanj uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti.