GOV.SI

Izpraševalci v izpitnih komisijah pri opravljanju posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja za tajne podatke