GOV.SI

Izpostava Kranj - regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic