GOV.SI

Horizontalna skupina za koordinacijo priprave strategije razvoja Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Naloge Horizontalna skupinE za koordinacijo priprave strategije razvoja Slovenije so:

  • priprava procesnega načrta priprave strategije razvoja Slovenije in časovnice,
  • koordinacija razvojnega načrtovanja in priprave predloga strategije,
  • priprava analitičnih podlag,
  • priprava izhodišč za razprave,
  • organizacija in vodenje delavnic.