Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013

Delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013 ima sledeče naloge:

  • identifikacija sprejetih sprememb v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13, v nadaljnjem besedilu: ZUTD-A), ki so pomembne z vidika ciljev in z vidika vpliva na trg dela (zmanjšanje segmentacije, povečanje fleksibilnosti trga dela, povečanje učinkovitosti delovno pravnega varstva),
  • oblikovanje nabora kazalnikov za spremljanje in vrednotenje učinkov sprememb v regulaciji trga dela (ZDR-1 in ZUTD-A),
  • priprava analize učinkov sprememb na trg dela z vidika zastavljenih ciljev in drugih učinkov na trg dela,
  • oblikovanje predlogov za morebitne popravke zakonodaje in predlogov za nadaljnje spremembe zakonodaje s področja regulacije trga dela,
  • priprava poročila o učinkih sprememb v regulaciji trga dela, doseganju zastavljenih ciljev in predlogih za nadaljnje sistemske spremembe.
Iskalnik