GOV.SI

Delovna skupina za spremljanje in vrednostenje strategije razvoja javne uprave 2015-2020

Delovno skupino sestavljata strateška in operativna skupina. Namen delovanja delovne skupine je ovrednotenje dela po posameznih strateških ciljih in potrditev načrtov za nadaljnje uresničevanje strategije ter predložitev letnih poročil v obravnavo Vladi RS.