GOV.SI

Delovna skupina za spremljanje in vrednostenje strategije razvoja javne uprave 2015-2020

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delovno skupino sestavljata strateška in operativna skupina. Namen delovanja delovne skupine je ovrednotenje dela po posameznih strateških ciljih in potrditev načrtov za nadaljnje uresničevanje strategije ter predložitev letnih poročil v obravnavo Vladi RS.