Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za razvojno načrtovanje

Delovna skupino za razvojno načrtovanje zagotavljala podporo Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri pripravi in spremljanju uresničevanja krovnih strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov. Člani delovne skupine sodelujejo pri spremljanju uresničevanja ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj na nacionalni ravni.

Iskalnik