Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina vlade za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji 2021-2030

Člani

Predstavniki ministrstev, odločevalska raven

 1. dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vodja delovne skupine;
 2. Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica;
 3. Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član;
 4. mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, članica;
 5. mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo, član;
 6. Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, članica;
 7. mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član;
 8. dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član;
 9. dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka, Ministrstvo za kulturo, članica;
 10. mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, članica;
 11. Marko Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor, član;
 12. Gregor Strojin, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, član;
 13. Tomaž Pliberšek, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje, član;
 14. mag. Dobran Božič, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član;
 15. mag. Miloš Bizjak, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član;
 16. dr. Nevenka Ribič, državna sekretarka, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, članica.

Strokovni koordinatorji in namestniki koordinatorjev ministrstev:

 1. mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica;
  Simona Vlaj Perko,  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica članice;
 2. Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica;
 3. Maja Grašič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica;
  Darja Čot, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica članice;
 4. Anka Oražem, Ministrstvo za finance, članica;
  Dejan Koražija, Ministrstvo za finance, namestnik članice;
 5. mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo, član;
 6. Breda Gruden, Ministrstvo za javno upravo, članica;
  mag. Sandra Seketin Lestan, Ministrstvo za javno upravo, namestnica članice;
 7. Krunoslav Karlovčec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član;
 8. Vesna Stradar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica;
 9. mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo, članica;
 10. Katarina Antič, Ministrstvo za notranje zadeve, članica;
  Ivo Holc, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnik članice;
 11. Darja Hrga, Ministrstvo za obrambo, članica;
 12. dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor, članica;
 13. Sonja Rems Majerle, Ministrstvo za pravosodje, članica;
  mag. Simona Svetin Jakopič, Ministrstvo za pravosodje, namestnica članice;
  Tadeja Jelovšek, namestnica članice;
 14. Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje, članica;
 15. Anita Pipan, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica;
 16. Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, član;
  mag. Klavdija Mihelj Korenika, namestnica člana.

 Koordinatorici delovne skupine vlade

 • Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
 • Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 Zunanji strokovnjaki delovne skupine so naslednji predstavniki deležnikov:

 1. mag. Andrej Sotošek, namestnik mag. Peter Beltram, Andragoški center Republike Slovenije;
 2. Urška Marentič, namestnica Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje;
 3. Bojan Hajdinjak, namestnica Petra Rozman, Zveza ljudskih univerz Slovenije;
 4. Maja Radinovič Hajdič, namestnica Franja Centrih, Zveza izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije;
 5. Ivanka Stopar, namestnica Anja Falkner, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije;
 6. Olga Drofenik, namestnica Ida Srebotnik, Andragoško društvo Slovenije;
 7. mag. Tanja Čelebič, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj;
 8. Milorad Draganić, namestnik Miran Košpenda, Združenje mestnih občin Slovenije;
 9. Nataša Rupnik, namestnica Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije;
 10. mag. Staša Baloh Plahutnik, Gospodarska zbornica Slovenije;
 11. Jernej Bortolato, namestnica Anja Sever, Obrtno-podjetniška zbornica;
 12. Jože Smole, namestnica mag. Tatjana Pajukinar Klapret, Združenje delodajalcev Slovenije;
 13. Mateja Rozman Amon, Skupnost občin Slovenije;
 14. Maruša Malnarič, namestnica Mateja Gerečnik, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije;
 15. dr. Borut Mikulec, namestnica dr. Sonja Kump, Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih.

Koordinator vsebinskih in drugih nalog za pripravo strokovnih podlag za pripravo ReNPIO 2021–2030 v okviru letnega delovnega načrta Andragoškega centra RS je mag. Peter Beltram. 

Delovna skupina bo pripravila strokovne podlage za pripravo ReNPIO 2021-2030 predvidoma do aprila 2020.