Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu

Naloga delovne skupine je pripraviti izhodišča za zakonske podlage za spremembo plačnega sistema na področju zdravstva v Sloveniji.

Člani

 • dr. Katja Triller Vrtovec, državna sekretarka v Kabinetu predsednika vlade, predsednica;
 • Anamarija Mežan, sekretarka v Kabinetu predsednika vlade, namestnica predsednice;
 • Peter Renčel, vodja oddelka za pravne zadeve pri Zdravniški zbornici, član;
 • mag. Dorijan Marušič, predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije, član;
 • Helena Ulčar Šumčić, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Ministrstvo za zdravje, članica;
 • mag. Vlasta Mežek, vodja Sektorja za koordinacijo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, Ministrstvo za zdravje, članica;
 • Konrad Kuštrin, predsednik sindikata Zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES, član;
 • dr. Gregor Zemljič, sindikat Zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES, namestnik člana;
 • Bojan Popovič, pravna služba sindikata Zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES, član;
 • Katjuša Bizjak, generalna sekretarka sindikata Zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES, namestnica člana;
 • Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, članica;
 • mag. Janez Kramar, podpredsednik Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, namestnik člana