Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL-Fužine/Vevče

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče (št. 35000-26/2012/4 z dne 17. 10. 2012).

Iskalnik