Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Mandat delovnega telesa je potekel.

Naloge delovne skupine so pregled predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, priprava usmeritev za predloge sprememb posameznih predpisov, pomoč posameznim ministrstvom pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.

Člani delovne skupine

 • Rudi Medved, minister za javno upravo
  vodja / 31. 1. 2019
 • Leon Behina, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo
  namestnik vodje / 31.1.2019
 • Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo
  član / 31.1.2019
  mag. Andrej Čokert, Služba za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo
  namestnik člana / 31.1.2019
 • Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance
  članica / 31.1.2019
  mag. Rajko Puš, vodja Sektorja za sistem financiranja lokalni skupnosti, Ministrstvo za finance
  namestnik članice / 31.1.2019
 • Breda Božnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  članica / 31.1.2019
  Barbara Tiselj, generalna direktorica Direktorata za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  namestnica članice / 31.1.2019
 • Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
  članica / 31.1.2019
  Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
  namestnik članice / 31.1.2019
 • Darja Kocjan, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za infrastrukturo
  članica / 31.1.2019
  Damir Topolko, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
  namestnik članice / 31.1.2019
 • Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
  članica / 31.1.2019
  Vida Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo
  namestnica članice / 31.1.2019
  Mateja Zidar, Oddelek za izvrševanje finančnega načrta
  namestnica članice / 31.1.2019
 • Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  član / 31.1.2019
  Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  namestnik člana / 31.1.2019
 • državni sekretar na Ministrstvu za kulturo
  član / 31.1.2019
  mag. Bojan Kurež, v.d. generalnega sekretarja ministrstva
  namestnik člana / 31.1.2019
 • Melita Šinkovec, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve
  članica / 31.1.2019
  Darinka Sfiligoj, vodja Pravne službe, Ministrstvo za notranje zadeve
  namestnica članice / 31.1.2019
 • Miloš Bizjak, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo
  član/ 31.1.2019
  Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje
  namestnik člana / 31.1.2019
 • Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor
  član / 31.1.2019
  Luka Ivanič, Služba za sistem okolja in prostora, Ministrstvo za okolje in prostor
  namestnik člana / 31.1.2019
 • Gregor Strojin, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje
  član/ 31.1.2019
  Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo, Ministrstvo za pravosodje
  namestnik člana / 31.1.2019
 • Pia Vračko, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje
  članica / 31.1.2019
  Petra Tomažič, Direktorat za zdravstveno ekonomiko, Ministrstvo za zdravje
  namestnica članice / 31.1.2019
 • Barbara Peternelj, Generalni sekretariat Vlade RS
  članica / 31.1.2019
  Miha Bizant
  namestnik članice / 31.1.2019