GOV.SI

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.