Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo analize zborničnega sistema v Republiki Sloveniji in predlogov ukrepov za preglednejše in učinkovitejše delovanje zbornic

Delovna skupina za pripravo analize zborničnega sistema v Republiki Sloveniji in predlogov ukrepov za preglednejše in učinkovitejše delovanje zbornic je zadolžena za sledeče naloge:

  • pripravi pregled javnih pooblastil zbornic,
  • na podlagi analiz, ki jih pristojna ministrstva za posamezne zbornice, ki sodijo v njihovo pristojnost, pripravijo z vidika ustreznosti in primernosti obsega javnih pooblastil zbornic ter ureditve nadzora nad njihovim izvrševanjem, priprava predlogov rešitev, ki se nanašajo na potrebne spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje z vidika ustreznosti in učinkovitosti izvrševanja javnih pooblastil s strani zbornic ter z vidika učinkovitega, preglednega in javno dostopnega delovanja zbornic, ki vključuje tudi sistem za spremljanje delovanja častnih/etičnih/disciplinskih razsodišč zbornic ter izrečenih sankcij s strani pristojnih organov zbornic.
Iskalnik