GOV.SI

Delovna skupina za pripravo analize zborničnega sistema v Republiki Sloveniji in predlogov ukrepov za preglednejše in učinkovitejše delovanje zbornic

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delovna skupina za pripravo analize zborničnega sistema v Republiki Sloveniji in predlogov ukrepov za preglednejše in učinkovitejše delovanje zbornic je zadolžena za sledeče naloge:

  • pripravi pregled javnih pooblastil zbornic,
  • na podlagi analiz, ki jih pristojna ministrstva za posamezne zbornice, ki sodijo v njihovo pristojnost, pripravijo z vidika ustreznosti in primernosti obsega javnih pooblastil zbornic ter ureditve nadzora nad njihovim izvrševanjem, priprava predlogov rešitev, ki se nanašajo na potrebne spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje z vidika ustreznosti in učinkovitosti izvrševanja javnih pooblastil s strani zbornic ter z vidika učinkovitega, preglednega in javno dostopnega delovanja zbornic, ki vključuje tudi sistem za spremljanje delovanja častnih/etičnih/disciplinskih razsodišč zbornic ter izrečenih sankcij s strani pristojnih organov zbornic.