GOV.SI

Delovna skupina za odpravo neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka po resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025