GOV.SI

Delovna skupina vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delovna skupina obravnava strateška, vsebinska in odprta medresorska vprašanja, povezana z izvajanjem Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Usmerja oblikovanje in spremlja izvajanje ukrepov S4, aktivnosti SRIP-ov ter potrjuje njihove akcijske načrte. Obravnava predloge SRIP-ov za nadgradnjo oziroma spremembe S4 in o svojem delu redno poroča vladi.