Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

Mandat delovnega telesa je potekel.

Delovna skupina obravnava strateška, vsebinska in odprta medresorska vprašanja, povezana z izvajanjem Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Usmerja oblikovanje in spremlja izvajanje ukrepov S4, aktivnosti SRIP-ov ter potrjuje njihove akcijske načrte. Obravnava predloge SRIP-ov za nadgradnjo oziroma spremembe S4 in o svojem delu redno poroča vladi.

Iskalnik