Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina vlade za obravnavo položaja upravičencev po vojnih zakonih

Pravni položaj vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja je urejen v treh tako imenovanih vojnih zakonih, v Zakonu o vojnih invalidih, v Zakonu o vojnih veteranih in v Zakonu o žrtvah vojnega nasilja. Navedeno dopolnjuje še Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Na tej podlagi govorimo o vojnih upravičencih.

Namen delovne skupine je, da nabor odprtih vprašanj s strani vojnih upravičencev preuči in kolikor bo to potrebno, pripravi predlog možnih sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo njihov položaj in sodijo v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve oziroma Ministrstva za obrambo.

Člani delovne skupine

  • Breda Božnik (vodja delovne skupine) in Jelka Janež Tavčar (namestnica), predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • mag. Melita Šinkovec in Zdravko Mele (namestnik), predstavnika Ministrstva za notranje zadeve,
  • mag. Miloš Bizjak in Srečko Zajc (namestnik), predstavnika Ministrstva za obrambo in
  • Mojca Dolenc, predstavnica Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije
Iskalnik