Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina vlade za obravnavo položaja upravičencev po vojnih zakonih

Mandat delovnega telesa je potekel.

Pravni položaj vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja je urejen v treh tako imenovanih vojnih zakonih, v Zakonu o vojnih invalidih, v Zakonu o vojnih veteranih in v Zakonu o žrtvah vojnega nasilja. Navedeno dopolnjuje še Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Na tej podlagi govorimo o vojnih upravičencih.

Namen delovne skupine je, da nabor odprtih vprašanj s strani vojnih upravičencev preuči in kolikor bo to potrebno, pripravi predlog možnih sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo njihov položaj in sodijo v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve oziroma Ministrstva za obrambo.

Člani delovne skupine

  • Breda Božnik (vodja delovne skupine) in Jelka Janež Tavčar (namestnica), predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • mag. Melita Šinkovec in Zdravko Mele (namestnik), predstavnika Ministrstva za notranje zadeve,
  • mag. Miloš Bizjak in Srečko Zajc (namestnik), predstavnika Ministrstva za obrambo in
  • Mojca Dolenc, predstavnica Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije