Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij

Sestava delovne skupine

Skupino sestavljajo državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki skupino tudi vodi, ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva pristojnega za gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve. Namestniki članov delovne skupine so generalni direktorji posameznih direktoratov.