GOV.SI

Delovna skupina - projektna skupina za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta P9: spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije